Canoe Theatre + Theatrau Sir Gâr present / yn cyflwyno

This Incredible Life

by / gan Alan Harris

Play of the Year 2018 (Wales) - British Theatre Guide

Mab  has  spent  her  life  telling  stories.

Incredible  stories.

She  was  a  jet-setting  journalist,  putting  people’s  lives  into  print.

As  a  young  boy,  her  nephew  Robert,  hung  on  her  every  word.

He  doesn’t  listen  anymore.

 

In  a  time  when  fake  news  has  made  it  into  the  vernacular,  and  the line between  fact  and  fiction  becomes  blurred,  does  truth  really  matter?

Let  Alan  Harris’  latest  comedy  sweep  you  off  your  feet  with  live  music, film  and  a  story  that  will  lift  the  spirits  and  warm  your  heart,  MGM style. 

For details of Dementia Friendly performances and activities, click here.

Supported by the Arts Council of Wales.

Mae Mab wedi treulio’i bywyd yn adrodd straeon. 

Straeon anhygoel. 

Roedd yn newyddiadurwr rhyngwladol, yn cofnodi straeon pobl mewn du a gwyn. 

Fel bachgen ifanc, roedd ei nai Robert, wrth ei fodd yn gwrando arni. 

Nid yw’n gwrando rhagor. 

Mewn cyfnod lle mae newyddion ffug wedi dod yn gyffredin, a’r ffin rhwng ffaith a ffuglen yn anneglur, a yw’r gwir yn bwysig mwyach? 

 

Gadewch i gomedi diweddaraf Alan Harris eich swyno gyda cherddoriaeth fyw, ffilm a stori fydd yn codi’r ysbryd a llonni’ch calon, yn null MGM.

Am fanylion am berfformiadau a gweithgareddau Cyfeillgar i Ddementia, cliciwch yma.

Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru.

  • Ffwrnes, Llanelli: 26 - 28/09/18

  • Redhouse Cymru, Merthyr Tydfil: 01/10/18

  • Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre: 02/01/18

  • The Met, Abertillery: 03/10/18

  • Chapter, Cardiff/Caerdydd: 04 + 05/10/18

  • Ysgol Aberconwy, Conwy:  08/10/18

  • Pontio, Bangor: 09/10/18

  • Sefydliad Y Glowyr Coed Duon / Blackwood Miners’ Institute: 11/10/18