• Canoe

Job Opportunity / Swydd

Job Opportunity: Dementia Friendly Co-ordinator


Canoe Theatre are currently looking for a Dementia Friendly activity co-ordinator (South Wales) for their production of This Incredible Life by Alan Harris.


The role would involve working closely with Chapter Cardiff, The Met Abertillery, Blackwood Miners Institute and Redhouse, Merthyr, and local organisations and networks to build an audience for the Dementia Friendly performance. The co-ordinator will source and manage a group of youth Volunteers for the event and would also plan the logistics and make bookings for activity, workshops and info points that will be present at the theatre throughout the day.


Key dates:

 • 15th June: Project Briefing at Ffwrnes Llanelli

 • From June 15th: Meetings and planning with venues and local organisations to work around your availability.

 • 1st October: Dementia Friendly activity day at The Redhouse Merthyr

 • 3rd October: Dementia Friendly activity day at The Met Abertillery

 • 5th October: Dementia Friendly activity day at Chapter

 • 11th October: Dementia Friendly activity day at Blackwood Miners Institute

Fee: £1000  (plus expenses)


If you are interested in this role, please send a CV and covering e-mail to canoe@canoetheatre.co.uk by 9am 7th June 2018 

-----

Swydd: Cydlynydd Cyfeillgar i Ddementia


Mae Canoe Theatre yn chwilio ar hyn o bryd am gydlynydd gweithgareddau Cyfeillgar i Ddementia (De Cymru) ar gyfer ei gynhyrchiad o This Incredible Life gan Alan Harris.


Byddai’r rôl yn cynnwys gweithio’n agos â Chapter, Caerdydd, The Met Abertillery, Sefydliad Y Glowyr Coed Duon a Redhouse, Merthyr, a sefydliadau a rhwydweithiau lleol i adeiladu cynulleidfa ar gyfer y perfformiad Cyfeillgar i Ddementia. Bydd y cydlynydd yn canfod ac yn rheoli grŵp o Wirfoddolwyr Ieuenctid ar gyfer y digwyddiad ac yn cynllunio’r logisteg a threfnu’r gweithgareddau, gweithdai a phwyntiau gwybodaeth fydd ar gael yn y theatr drwy gydol y dydd.


Dyddiadau pwysig:

 • 15 Mehefin: Briffio ar y Prosiect yn Ffwrnes Llanelli

 • O 15 Mehefin: Cyfarfodydd a chynllunio gyda ddigwyddai a sefydliadau lleol i weithio o gwmpas eich argaeledd.

 • 1 Hydref: Diwrnod gweithgareddau Cyfeillgar i Ddementia yn Redhouse, Merthyr

 • 3 Hydref: Diwrnod gweithgareddau Cyfeillgar i Ddementia yn The Met Abertillery

 • 5 Hydref: Diwrnod gweithgareddau Cyfeillgar i Ddementia yn Chapter

 • 11 Hydref: Diwrnod gweithgareddau Cyfeillgar i Ddementia yn Sefydliad Y Glowyr Coed Duon

Ffi: £1000 (ynghyd â threuliau)


Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl hon, anfonwch CV ac e-bost eglurhaol i canoe@canoetheatre.co.uk erbyn 9am dydd Iau 7 Mehefin 2018

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Julia Thomas is creating a new digital version of This Incredible Life, using footage from Canoe's 2018 production at Ffwrnes, Llanelli. Here, she talks about where the idea came from and how the proc

Job/Development Opportunity: Trainee Assistant Production Manager Canoe Theatre is looking for someone who can join the team for the Wales tour of This Incredible Life by Alan Harris. Mentored by Prod

This autumn Canoe Theatre and Theatrau Sir Gâr will present a new touring Dementia Friendly production of This Incredible Life by Alan Harris and we need your help. To make the production more releva