• Canoe

Job Opportunity / Swydd

Job Opportunity: Dementia Friendly Co-ordinator


Canoe Theatre are currently looking for a Dementia Friendly activity co-ordinator (North Wales) for their production of This Incredible Life by Alan Harris.


The role would involve working closely with Pontio, Bangor and local organisations and networks to build an audience for the Dementia Friendly performance. The co-ordinator will source and manage a group of Youth Volunteers for the event and would also plan the logistics and make bookings for activity, workshops and info points that will be present at the theatre throughout the day.


The ability to communicate in both English and Welsh is essential for this role.


Key dates:

  • 1st June: Project Briefing at Ffwrnes Llanelli

  • From June 1st: Meetings and planning with Pontio and local organisations to work around your availability.

  • 9th October: Dementia Friendly activity day at Pontio, Bangor

Fee: £500 (plus expenses)


If you are interested in this role, please send a CV and covering e-mail to canoe@canoetheatre.co.uk by 9am Tuesday 29th May 2018


-----


Swydd: Cydlynydd Cyfeillgar i Ddementia


Mae Canoe Theatre yn chwilio ar hyn o bryd am gydlynydd gweithgareddau Cyfeillgar i Ddementia (Gogledd Cymru) ar gyfer ei gynhyrchiad o This Incredible Life gan Alan Harris.


Byddai’r rôl yn cynnwys gweithio’n agos â Pontio, Bangor a sefydliadau a rhwydweithiau lleol i adeiladu cynulleidfa ar gyfer y perfformiad Cyfeillgar i Ddementia. Bydd y cydlynydd yn canfod ac yn rheoli grŵp o Wirfoddolwyr Ieuenctid ar gyfer y digwyddiad ac yn cynllunio’r logisteg a threfnu’r gweithgareddau, gweithdai a phwyntiau gwybodaeth fydd ar gael yn y theatr drwy gydol y dydd.


Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.


Dyddiadau pwysig:

  • 1 Mehefin: Briffio ar y Prosiect yn Ffwrnes Llanelli

  • O 1 Mehefin: Cyfarfodydd a chynllunio gyda Pontio a sefydliadau lleol i weithio o gwmpas eich argaeledd.

  • 9 Hydref: Diwrnod gweithgareddau Cyfeillgar i Ddementia yn Pontio, Bangor


Ffi: £500 (ynghyd â threuliau)


Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl hon, anfonwch CV ac e-bost eglurhaol i canoe@canoetheatre.co.uk erbyn 9am ddydd Mawrth 29 Mai 2018

59 views

Recent Posts

See All

Job Opportunity / Swydd

Job Opportunity: Dementia Friendly Co-ordinator Canoe Theatre are currently looking for a Dementia Friendly activity co-ordinator (South Wales) for their production of This Incredible Life by Alan Har

© 2016 by Canoe Theatre

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon