• Canoe

Job/Development Opportunity / Swydd/Cyfle Datblygu

Updated: Aug 28, 2020

Job/Development Opportunity: Trainee Assistant Production Manager


Canoe Theatre is looking for someone who can join the team for the Wales tour of This Incredible Life by Alan Harris.


Mentored by Production Manager Nick Bryan, the ideal person for this role will have gained some technical theatre experience with a curiosity for production management but may not necessarily have had the opportunity to take on a production management role as yet. They will need to be resourceful, proactive, a great problem solver, and a team player. Most importantly they will be someone who works well with their fellow colleagues to get the show in and out of venues seamlessly and with good grace.


Details


Dates:

  • 24th and 28th September (Llanelli)

  • 1st-5th October (Tour)

  • 7th-11th October (Tour)

Fee: £350 P/W plus travel, accommodation and per diems.


Closing Date: Friday 17 August 2018, 10am


To apply for this role, please send your CV and a short statement telling us what you will bring to the role and how it will benefit you at this stage of your career, to canoe@canoetheatre.co.uk


-----


Swydd/Cyfle Datblygu: Rheolwr Cynhyrchu Cynorthwyol Dan Hyfforddiant


Mae Canoe Theatre yn chwilio am rywun fydd yn gallu ymuno â tîm ar gyfer taith Cymru o This Incredible Life gan Alan Harris.


Yn cael ei fentora gan y Rheolwr Cynhyrchu Nick Bryan, bydd y person delfrydol ar gyfer y rôl hon wedi cael peth profiad o theatr dechnegol ac â diddordeb mewn rheoli cynhyrchu ond efallai heb o reidrwydd wedi cael y cyfle i ymgymryd â rôl rheoli cynhyrchu eto. Bydd angen iddo/iddi fod yn ddyfeisgar, yn rhagweithiol, yn wych wrth ddatrys problemau, ac yn chwaraewr tîm. Yn bwysicaf oll bydd yn rhywun sy'n gweithio'n dda gyda chydweithwyr, er mwyn cael y sioe i mewn ac allan i'r lleoliadau yn rhwydd ac yn raslon.


Manylion


Dyddiadau:

  • 24 a 28 Medi (Llanelli)

  • 1-5 Hydref (Taith)

  • 7th-11th Hydref (Taith)

Ffi: £350 yr wythnos yn ogystal â theithio, llety a threuliau dyddiol.


Dyddiad cau: Dydd Gwener 17 Awst 2018, 10am


I wneud cais am y rôl hon, anfonwch eich CV a datganiad byr sy'n dweud wrthym am yr hyn y gallwch ei gynnig i'r rôl hon a sut y bydd o fudd i chi ar y cam hwn yn eich gyrfa, i canoe@canoetheatre.co.uk

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Julia Thomas is creating a new digital version of This Incredible Life, using footage from Canoe's 2018 production at Ffwrnes, Llanelli. Here, she talks about where the idea came from and how the proc

This autumn Canoe Theatre and Theatrau Sir Gâr will present a new touring Dementia Friendly production of This Incredible Life by Alan Harris and we need your help. To make the production more releva

Job Opportunity: Dementia Friendly Co-ordinator Canoe Theatre are currently looking for a Dementia Friendly activity co-ordinator (South Wales) for their production of This Incredible Life by Alan Har