Diwrnod Theatr Cyfeillgar i Ddementia 2018

Mae Canoe Theatre yn eich gwahodd i ddiwrnod theatr Cyfeillgar i Ddementia, sy'n agored i bawb. Mae hwn yn ddiwrnod cymdeithasol, hamddenol a chroesawgar o weithdai, lluniaeth am ddim a sgwrs dda.

 

Fel rhan o'r diwrnod, bydd perfformiad o This Incredible Life, drama sy'n sôn am hanes Cymru yn y 60au a'r 70au. Mae angen prynu tocynnau ar gyfer y perfformiad, ac mae seddi cydymaith ar gael. Mae'r ddrama yn para 90 munud yn cynnwys egwyl lle bydd lluniaeth ar gael. 

 

Gallwch ddod draw am y prynhawn neu alw i mewn fel y dymunwch. Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Ffwrness, Llanelli: Dydd Gwener 28 Medi

 • 10.30-11.30am - Sesiwn Ffrindiau Dementia gyda Chymdeithas Alzheimer: Galwch i mewn i'r fenter hon sy'n digwydd ar draws y wlad lle y gallwch ddysgu mwy am ddementia a'r ffyrdd bach y gallwch helpu.

 • 12.00-12.45pm - Sing and Smile gyda Goldies Cymru

 • 12.45-1.30pm - Cinio a gweithgareddau pen bwrdd gyda gwirfoddolwyr ifanc o PeopleSpeakUp

 • 1.30-4pm Perfformiad Cyfeillgar i Ddementia o This Incredible Life.

Redhouse Cymru, Merthyr Tydfil: Dydd Llun 1 Hydref

 • O 12.30pm - Galwch i mewn am gwpanaid o de a sgwrs gyda Chymdeithas Alzheimer a chael gwybod rhagor am weithgareddau a grwpiau sy'n cefnogi byw'n dda gyda dementia.

 • 1.30-2.30pm - Sesiwn Ffrindiau Dementia gyda Chymdeithas Alzheimer: Galwch i mewn i'r fenter hon sy'n digwydd ar draws y wlad lle y gallwch ddysgu mwy am ddementia a'r ffyrdd bach y gallwch helpu.

 • 3-3.45pm - Gweithdy Canu ar gyfer yr Ymennydd. Croeso i bawb.

 • 4.30pm - Perfformiad Cyfeillgar i Ddementia o This Incredible Life, gyda the prynhawn yn cael ei weini yn ystod yr egwyl.

 • 6pm - Sesiwn Ffrindiau Dementia.

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre: Dydd Mawrth 2 Hydref

 • O 1pm - Galwch i mewn am gwpanaid o de a sgwrs gyda Chymdeithas Alzheimer a chael gwybod rhagor am weithgareddau a grwpiau sy'n cefnogi byw'n dda gyda dementia.

 • 1.30pm - Cymerwch ran mewn gweithdy creadigol.

 • 3pm - Perfformiad Cyfeillgar i Ddementia o This Incredible Life. 

 • 4.45pm - Sesiwn Ffrindiau Dementia gyda Chymdeithas Alzheimer: Galwch i mewn i'r fenter hon sy'n digwydd ar draws y wlad lle y gallwch ddysgu mwy am ddementia a'r ffyrdd bach y gallwch helpu.

The Met, Abertillery: Dydd Mercher 3 Hydref

 • 10.30am - Galwch i mewn am gwpanaid o de a sgwrs gyda Chymdeithas Alzheimer a chael gwybod rhagor am weithgareddau a grwpiau sy'n cefnogi byw'n dda gyda dementia.

 • 11.30am - Technegau creadigol i deuluoedd, ffrindiau a gofalwyr sy'n dymuno rheoli Dementia yn well.

 • 1.30pm - Perfformiad Cyfeillgar i Ddementia o This Incredible Life. 

 • 3.30pm - Sesiwn Ffrindiau Dementia gyda Chymdeithas Alzheimer: Galwch i mewn i'r fenter hon sy'n digwydd ar draws y wlad lle y gallwch ddysgu mwy am ddementia a'r ffyrdd bach y gallwch helpu.

Chapter, Cardiff/Caerdydd: Dydd Gwener 5 Hydref

 • O 10am - Galwch i mewn am gwpanaid o de a sgwrs gyda Chymdeithas Alzheimer a chael gwybod rhagor am weithgareddau a grwpiau sy'n cefnogi byw'n dda gyda dementia.

 • 10.30-11.30am - Sesiwn Ffrindiau Dementia gyda Chymdeithas Alzheimer: Galwch i mewn i'r fenter hon sy'n digwydd ar draws y wlad lle y gallwch ddysgu mwy am ddementia a'r ffyrdd bach y gallwch helpu.

 • 11.45am-12.30pm - Dewch i Ganu!: Cael hwyl a gwneud cerddoriaeth gyda'n gilydd. Wedi'i arwain gan aelodau'r Forget-me-not Chorus.

 • 1-2pm - Lluniaeth gyda'r cast a gweithwyr creadigol y ddrama

 • 2.30-4pm - Perfformiad Cyfeillgar i Ddementia o This Incredible Life. 

 • 4.15-5.15pm - Sesiwn Ffrindiau Dementia.

Ysgol Aberconwy, Conwy:  Dydd Llun 8 Hydref

 • 10am - Sesiwn Ffrindiau Dementia gyda Chymdeithas Alzheimer: Galwch i mewn i'r fenter hon sy'n digwydd ar draws y wlad lle y gallwch ddysgu mwy am ddementia a'r ffyrdd bach y gallwch helpu.

 • 12.30pm - Canu ar gyfer yr Ymennydd: Defnyddio canu i ddod â phobl â dementia ynghyd mewn gweithgaredd cyfeillgar ac ysgogol.

 • 1.30pm - Cinio ysgafn a ddarperir gan Sodexo yn ffreutur yr ysgol, pan fydd perfformiad cerddorol gan grŵp o'r ysgol.

 • 2.15pm - Perfformiad Cyfeillgar i Ddementia o This Incredible Life.

Pontio, Bangor: Dydd Mawrth 9 Hydref

 • O 12pm - Galwch i mewn am gwpanaid o de a sgwrs gyda Chymdeithas Alzheimer a chael gwybod rhagor am weithgareddau a grwpiau sy'n cefnogi byw'n dda gyda dementia.

 • 1-2pm - Cymerwch ran mewn gweithdy creadigol gyda Dawns i Bawb. Lluniaeth yn dilyn.

 • 3 - 4.30pm - Perfformiad Cyfeillgar i Ddementia o This Incredible Life. 

 • 5 - 6pm - Sesiwn Ffrindiau Dementia gyda Chymdeithas Alzheimer: Galwch i mewn i'r fenter hon sy'n digwydd ar draws y wlad lle y gallwch ddysgu mwy am ddementia a'r ffyrdd bach y gallwch helpu.

Sefydliad Y Glowyr Coed Duon / Blackwood Miners’ Institute: Dydd Iau 11 Hydref

 • O 10am - Galwch i mewn am gwpanaid o de a sgwrs gyda Chymdeithas Alzheimer a chael gwybod rhagor am weithgareddau a grwpiau sy'n cefnogi byw'n dda gyda dementia.

 • 11am-12pm - Sesiwn Ffrindiau Dementia gyda Chymdeithas Alzheimer: Galwch i mewn i'r fenter hon sy'n digwydd ar draws y wlad lle y gallwch ddysgu mwy am ddementia a'r ffyrdd bach y gallwch helpu.

 • 12.15-1.15pm - Gweithdy canu: Sesiwn hwyliog o gerddoriaeth ryngweithiol wedi'i harwain gan Michael o Music Care.

 • 1.30-2.30pm - Lluniaeth gyda'r cast a gweithwyr creadigol y ddrama

 • 3-4.30pm - Perfformiad Cyfeillgar i Ddementia o This Incredible Life. 

 • 5-6pm - Sesiwn Ffrindiau Dementia

Beth yw perfformiad "Cyfeillgar i Ddementia"?

Crëwyd y ddrama er mwyn galluogi profiad hamddenol i'r gynulleidfa:

 • Bydd y theatr wedi'i goleuo'n dda â lefelau sŵn cyfforddus.

 • Bydd mwy o le rhwng y seddi.

 • Gallwch adael y theatr a dod yn ôl i mewn pryd bynnag y mae angen i chi wneud hynny.

 • Bydd lluniaeth ar gael.

 • Bydd gwirfoddolwyr cyfeillgar yn helpu ac yn eich cyfarwyddo drwy gydol y dydd.